1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتیازی داده نشده)
Loading...
۲۱ خرداد

آیا باید از بلیط الکترونیک پرینت بگیرم؟

Viewed 1525 Times

خیر، با توجه به اینکه اسم شما در لیست کانتر پرواز مربوطه می باشد، با دانستن شماره پرواز و شماره بلیط می توانید با کارت ملی به کانتر مربوطه مراجعه نمایید و پس از تطبیق اسم شما با لیست، کارت پرواز خود را دریافت کنید.
تذکر مهم: با توجه به عدم همکاری بعضی از همکاران محترم در کانترهای پرواز و چک شدن بلیط در فرودگاه مهرآباد تهران، توصیه می شود یک نسخه پرینط شده از بلیت خود به همراه داشته باشید تا احیانا با مشکلی مواجه نشوید.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)